Situace v mateřské škole od pondělí 25. 1. 2021

Vážení rodiče,

dosud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19.
Bohužel v sobotu 23. 1., při nárůstu případů všude kolem nás, se problémy dotkly také naší mateřské školy.
Výsledek testu dítěte, na který jsme čekali, je pozitivní.

Chtěla bych moc poprosit všechny rodiče, u kterých to bude alespoň trochu možné/většinou maminky na rodičovské dovolené s druhým dítětem, nebo na OČR se školáčkem/, aby si nechali dítě od pondělí
25. 1. doma. Protože jsou mezi Vámi stále i pracující rodiče, kteří nemají zkrátka na výběr, a nemohou si zajistit hlídání dětí, nebo pracují v profesích, které jsou v současné době velmi důležité, v pondělí dítě do MŠ přivedou.

Prosím tedy rodiče, aby informovali, zda jejich dítě do MŠ přijde, či nikoliv.
Kontakty: 739 200 676, 739 845 414, 737 313538

Během nejbližších dní budu čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, se kterým Vás okamžitě seznámím.

Všichni, kdo chodili do mateřské školy minulý týden, by měli omezit volný pohyb, aby nešířili, v případě nákazy svého dítěte, onemocnění dál!
Měli bychom chránit svým zodpovědným přístupem lidi v blízkém okolí, kteří nemoc Covid-19 lehce zvládnout nedokáží!


Velmi děkuji za ochotu a vstřícnost při zvládání této situace.

 

V Linharticích dne 24.1.2021                                                Dagmar Kyrczová, ředitelka