Vážení rodiče,

dosud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19.
Bohužel v sobotu 23. 1.  při nárůstu případů všude kolem nás, se problémy dotkly také naší mateřské školy.
Výsledky, o kterých jsem s Vámi mluvila a na které jsme čekali, jsou pozitivní.

Chtěla bych moc poprosit všechny rodiče, u kterých to bude alespoň trochu možné/většinou maminky na rodičovské dovolené s druhým dítětem, nebo na OČR se školáčkem/, aby si nechali dítě od pondělí 25. 1. doma. Protože jsou mezi Vámi stále i pracující rodiče, kteří nemají zkrátka na výběr, a nemohou si zajistit hlídání dětí, nebo pracují v profesích, které jsou v současné době velmi důležité, v pondělí dítě do MŠ přivedou.

Během nejbližších dní budeme čekat na vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, se kterým Vás okamžitě seznámím.


Velmi děkuji za ochotu a vstřícnost při zvládání této situace.

V Linharticích dne 24.1.2021                                                Dagmar Kyrczová, ředitelka