Týden s integrovaných záchranným systémem

Konec školního roku si chceme náležitě užít.

Děti si mohou povídat s policisty, hasiči i záchranáři.

Den s policií

Den s hasiči

Den se záchrankou

Příští týden se v úterý od 15 hodin vydáme spolu s rodiči cestou necestou za pokladem a rozloučíme se
s našimi předškoláky, kteří po prázdninách usednou do 1. třídy základní školy.

Ve středu dopoledne zajedeme autobusem na zmrzlinku do Moravské Třebové.