AKCE NA ZÁŘÍ v sekci INFORMACE PRO RODIČE
Čas letních prázdnin uplynul, jako voda v našem potoce a my už se všichni těšíme na kamarády ve školce.
Hodně dlouho jsme se neviděli!
TAK HURÁ!!!
Nachystat baťůžek a v pondělí 23. srpna začínáme!

Do baťůžku nachystám:
bačkorky, gumáky, kapesníky, pyžamko, věci na převlečení a na zahradu :).
 
 
 

 

Pokyny k první fázi návratu dětí do mateřských škol od 12. 4. 2021.

Milí rodiče!
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6. 4. 2021 Mimořádné opatření o první fázi uvolňování stávajícího opatření vlády. Týká se návratu dětí do mateřských škol od pondělí 12. 4. 2021,

avšak pouze dětí s povinnou předškolní docházkou, což jsou předškoláčci, kteří půjdou v září
do 1. třídy.
Podmínkou docházky je antigenní testování předškoláčků 2x týdně, které provádí rodič.
Jedná se o Antigen Rapid test Kit, který poskytuje školské zařízení.
Testování se nemusí obávat ani děti, ani rodiče. První den to spolu určitě zvládneme, jen děti trochu polechtáme v nosánku.

A potom – hurá do školky!

Rozvolňování musí být pozvolné, vzhledem k situaci v republice.

Věřím, že jste všichni péčí o své drobečky už unavení, nehledě k tomu, že ti rodiče, kteří pracují, to mají složitější
s hlídáním dětí.

Musíme být všichni trpěliví. 
Nakonec se spolu opět sejdeme!
Moc se na to už těšíme!


V Linharticích dne 8. dubna 2021                                            Dagmar Kyrczová, ředitelka

Vláda dne 26. 3. 2021 přijala krizové opatření,

kterým  omezuje provoz škol do 11. 4. 2021.
Průběžně sledujte informace na webových stránkách.
Dagmar Kyrczová, ředitelka.

Mateřská škola bude uzavřena až do 28. března.

Sledujte webové stránky školy. O znovuotevření MŠ budete včas informováni.

Dagmar Kyrczová, ředitelka. 


Od pondělí 1. března 2021 bude naše mateřská škola po dobu 3 týdnů uzavřena.
Bližší informace v sekci Informace pro rodiče.

Čtěte pozorně:

Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 a nové informace  z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy  k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 a k ošetřovnému
jsou též přílohou v Informacích pro rodiče.

V těchto dokumentech rozklikněte důležité odkazy a dozvíte se vše potřebné.

Dagmar Kyrczová, ředitelka.

 

 


Ve středu 3. 2. 2021 otevíráme.

Ve středu po 10-ti denní karanténě je mateřská škola opět otevřena.
Na všechny se moc těšíme!
Děti s příznaky nachlazení nebudou do MŠ přijímány!

Bližší informace v rubrice Informace pro rodiče.

Informace pro rodiče – prodloužení karantény do 2. 2. 2021

Podrobné informace o prodloužení karantény do 2. 2. 2021 najdete v odkazu níže.
Ne všichni rodiče brali bezodkladnost PCR testů dětí za důležitou.

Děkuji všem, kteří se svými dětmi RT – PCR testy podstoupili.

Proto rodiče dětí, kteří ředitelce prokáží výsledek PCR testu, mohou své děti dovést do MŠ ve středu 3. 2. 2021.
Rodiče, kteří nerespektovali doporučení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích /KHSPCE/ a děti na PCR testy nenahlásili, mohou, na doporučení KHSPCE, své děti dovést po 14ti denní karanténě, tj. v pondělí 8. 2. 2021.
Výsledek antigenního testu v případě přímého kontaktu s covid pozitivní osobou není spolehlivý a stoprocentní!

Toto opatření eliminuje možnost opětovného šíření Covid – 19 a následnou karanténu v MŠ.

Všichni si přejeme, aby byl provoz mateřské školy obnoven a nákaza se nešířila znova. 


Proto prosím o respektování  doporučení KHSPCE a ředitelky mateřské školy.
Rodiče  požádají telefonicky svého praktického lékaře o vystavení OČR
z důvodu karantény v mateřské škole a informují dětského lékaře o výsledku testu.

 

V Linharticích dne 27. 1. 2021                                         Dagmar Kyrczová, ředitelka

 

Karanténa v naší mateřské škole od pondělí 25. 1. 2021 do odvolání
Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, Rozhodnutí o karanténě.

Informace_pro_rodice_karantena_ve_skole_-_MS_Linhartice_25.1.2021 ZDE

Prosím rodiče, aby RT – PCR test u svého dítěte v zájmu nás všech podstoupili a o výsledcích mně ihned informovali. Bude-li výsledek testu pozitivní, karanténa se od data výsledku prodlužuje znova o 10 dní.
Pokud dítě na testy nepůjde, doporučuje se karanténa 14 dní. V tomto případě ale nebudeme mít zpětnou vazbu o tom, že dítě, třebaže bylo pozitivní a bez příznaků, není přenašeč. Celý proces karantény by se v tomto případě mohl opakovat. Po negativních testech a při dalším styku s covid-19 není po dobu 90 dní karanténa nařízena.


Věřím, že všichni, kteří budou vyzváni, se testům podrobí.
Děkuji všem, kteří tak
učiní!

V Linharticích dne 25. 1. 2021                                      Dagmar Kyrczová, ředitelka

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Linhartice!

Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody.
Letošní školní rok je zapsáno 18 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístupprofesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.

Od září 2020 jsme zapojeni do projektu
ŠABLONY III.
PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ.
Je spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo na základě naší žádosti z června 2020 v rámci
Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, podle§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace ve výši 222 640,00 Kč.
Cílem projektu je podpora personálních kapacit v mateřské škole a zvýšení
kompetencí pedagogů v oblasti individuálního 
přístupu k dětem a projektové výuky.
Realizací projektu se zvýší kvalita každodenní práce pedagogů při vzdělávání
a výchově dětí v mateřské škole.

Personální podpora v MŠ

Zaměření projektu

 

 


A proč si vybrat právě naši mateřskou školu?

 

Náš školní vzdělávací program s názvem ,,EKOŠKOLKA LINHARTICE “ nabízí především aktivity spojené s maximálním využitím okolní přírody-pobyty v lese, vycházky kolem potoka, na louku, stráně, do polí. Pozorujeme a poznáváme přírodu, její krásy, ochrana přírody je pro naše děti samozřejmostí.

Děti si výlety do přírody vždy náramně užijí a nechce se jim zpět do školky.

Pořádáme společné akce s rodiči, pracovní dílničky, karnevaly, sportovní hry, divadelní představení.

Děti mohou navštěvovat Angličtinu hrou, Předškoláčka, Cvičeníčko pro zdravíčko,
Odpoledne pro děti a jejich maminky.

Můžeme se pochlubit chovem strašilek, kterým se během roku vylíhlo z vajíček víc jak 50 potomků.
Společně se o ně staráme a zblízka pozorujeme jejich život a proměnu při svlékání.

Založili jsme užitkovou zahrádku, kde si děti samy pěstují hrách, rajčata, petržel, celer, pažitku,
jahody a bylinky. Mohou tedy výsledky své práce ochutnat a vědí, že ne nadarmo se říká:
bez práce nejsou koláče.

Děti mají příležitost povídat si s hasiči, policistou, kominíkem, zdravotními sestřičkami,
naučí se nebát injekce, umět pomoci zraněnému kamarádovi, správně pečovat o zoubky.

Na konci školního roku pořádáme Zahradní slavnost, při které nechybí pasování předškoláků
na školáky, soutěže pro děti i rodiče, opékání špekáčků a přespání ve školce.

Přijďte se k nám podívat!

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6,30 do 16,00 h.