Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Linhartice!

 
 Od 1.září 2022 čerpáme dotaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele dotace z Operačního programu
Jan Amos Komenský na základě žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem
Šablony pro MŠ a ZŠ I
ve výši 358 114,00 Kč.
Název projektu: Personální podpora v MŠ Linhartice
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001999

Účelem dotace je
zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání,
včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Aktivity-šablony, které využíváme:

personální podpora-školní asistent
podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ-projektová výuka ve škole, zážitková pedagogika,
aktivizující výukové metody.

Cílem, tak jako v předešlých Šablonách III, je zvýšit rovný přístup, kvalitu a účinnost vzdělávání dětí 
v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022.

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025.
Doba trvání projektu: 36 měsíců.
 
 
V roce 2022 jsme v rámci REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY vybavili naši mateřskou školu digitálními technologiemi na podporu digitální gramotnosti.
 
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
 

Upozorňujeme a žádáme rodiče! Voďte do školky pouze zdravé děti bez rýmy, kašle a jiných zdravotních
problémů!
Mateřská škola je výchovně vzdělávací instituce, která má povinnost zajišťovat také bezpečnost a ochranu zdraví dětí /§ 29 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)/, a předcházet vzniku a šíření infekčního onemocnění mezi dětmi /§7 odst.3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/.
Nemocné a nedoléčené děti ohrožují zdravé děti a ty, které se po nemoci vracejí do školky uzdravené!
V případě chronického onemocnění dýchacích cest, alergie a podobných problémech rodič doloží ředitelce potvrzení od lékaře.
V opačném případě bude brán kašel a rýma jako projev nachlazení a Vaše dítě nebude do školky přijato.
/viz. Školní řád/

 

Děkuji za pochopení.
 
V Linharticích dne 2.1.2024                          Dagmar Kyrczová, ředitelka
 
 
 
 
Nezapomeňte na platby, vždy koncem měsíce na následující. Děkujeme!
 
 
Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody.
Letošní školní rok je zapsáno 21 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístup,
profesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.


A proč si vybrat právě naši mateřskou školu?


Náš školní vzdělávací program s názvem ,,EKOŠKOLKA LINHARTICE “ nabízí především aktivity spojené s maximálním využitím okolní přírody-pobyty v lese, vycházky kolem potoka, na louku, stráně, do polí.
Pozorujeme a poznáváme přírodu, její krásy, ochrana přírody je pro naše děti samozřejmostí.

Děti si výlety do přírody vždy náramně užijí a nechce se jim zpět do školky.


Pořádáme společné akce s rodiči, pracovní dílničky, karnevaly, sportovní hry, divadelní představení.
Děti mohou navštěvovat Angličtinu hrou, Předškoláčka, Cvičeníčko pro zdravíčko, Odpoledne pro
děti a jejich maminky. Založili jsme užitkovou zahrádku, pěstujeme hrách, rajčata, petržel, celer,
pažitku, jahody a bylinky. Děti mohou výsledky své práce ochutnat a vědí, že ne nadarmo se říká,
že bez práce nejsou koláče. Máme příležitost povídat si s hasiči, policisty, kominíkem, zdravotními
sestřičkami, které nás naučí nebát se injekce, umět pomoci zraněnému kamarádovi, správně pečovat
o zoubky. Spolupracujeme s Environmentálním centrem STOLÍSTEK v naší obci, kam se vypravujeme
za novými zážitky a poznatky.
Na konci školního roku pořádáme zahradní slavnost, při které nechybí pasování předškoláků na školáky,
soutěže pro děti i rodiče, piknik v trávě a loučení s kamarády před prázdninami.

Přijďte se k nám podívat!

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 h.