Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Linhartice!
Témata v květnu 2022
„Maminka a kytička“
„Kdo se nám to narodil“
„U nás doma, můj dům, moje rodina“
„Čím budu, až vyrostu“
 


Cílem je:
posilovat citový vztah k mamince, rodičům, pomáhat jim, seznamovat děti s různými profesemi
a zaměstnáním rodičů, rozšiřovat povědomí dětí o domově a vzájemné pomoci mezi členy rodiny,
o vztazích a vazbách v rodině.


Akce na květen:
Středa 4.5. zápis dětí do mateřské školy
Čtvrtek 5.5. jdou předškoláci do Stolístku- program o významu stromů, dřeva
a jeho využití
Pondělí 9. 5. besídka ke Svátku matek
Středa 11.5. zápis dětí do mateřské školy
Vycházky – kterým směrem bydlíš?

 

Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody.
Letošní školní rok je zapsáno 20 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístupprofesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.

 

Od září 2020 jsme zapojeni do projektu
ŠABLONY III.
PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ.
Je spolufinancován Evropskou unií.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo na základě naší žádosti z června 2020 v rámci
Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, podle§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace ve výši 222 640,00 Kč.
Cílem projektu je podpora personálních kapacit v mateřské škole a zvýšení
kompetencí pedagogů v oblasti individuálního 
přístupu k dětem a projektové výuky.
Realizací projektu se zvýší kvalita každodenní práce pedagogů při vzdělávání
a výchově dětí v mateřské škole.

Personální podpora v MŠ

Zaměření projektu

 


A proč si vybrat právě naši mateřskou školu?

Náš školní vzdělávací program s názvem ,,EKOŠKOLKA LINHARTICE “ nabízí především aktivity spojené s maximálním využitím okolní přírody-pobyty v lese, vycházky kolem potoka, na louku, stráně, do polí. Pozorujeme a poznáváme přírodu, její krásy, ochrana přírody je pro naše děti samozřejmostí.

Děti si výlety do přírody vždy náramně užijí a nechce se jim zpět do školky.

Pořádáme společné akce s rodiči, pracovní dílničky, karnevaly, sportovní hry, divadelní představení.

Děti mohou navštěvovat Angličtinu hrou, Předškoláčka, Cvičeníčko pro zdravíčko,
Odpoledne pro děti a jejich maminky.

Můžeme se pochlubit chovem strašilek.
Společně se o ně staráme a zblízka pozorujeme jejich život a proměnu při svlékání.

Založili jsme užitkovou zahrádku, kde si děti samy pěstují hrách, rajčata, petržel, celer, pažitku,
jahody a bylinky. Mohou tedy výsledky své práce ochutnat a vědí, že ne nadarmo se říká:
bez práce nejsou koláče.

Děti mají příležitost povídat si s hasiči, policistou, kominíkem, zdravotními sestřičkami,
naučí se nebát injekce, umět pomoci zraněnému kamarádovi, správně pečovat o zoubky.

Úzce spolupracujeme s Environmentálním centrem STOLÍSTEK v naší obci, kam se vypravujeme za novými zážitky a poznatky.

Na konci školního roku pořádáme Zahradní slavnost, při které nechybí pasování předškoláků
na školáky, soutěže pro děti i rodiče, opékání špekáčků a přespání ve školce.

Přijďte se k nám podívat!

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 h.