Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Linhartice!

 

Od 1.září 2022 čerpáme dotaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele dotace
z Operačního programu Jan Amos Komenský
na základě žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I

ve výši 358 114,00 Kč.

Název projektu 

Personální podpora v MŠ Linhartice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001999

Účelem dotace je:
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Aktivity-šablony, které využíváme:

personální podpora-školní asistent
a
podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ: projektová výuka ve škole, zážitková pedagogika,

aktivizující výukové metody

Cílem, tak jako v předešlých Šablonách III, je zvýšit rovný přístup, kvalitu a účinnost vzdělávání
dětí 
v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025
Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Upozorňujeme a žádáme rodiče!
Voďte do školky pouze zdravé děti bez rýmy, kašle a jiných zdravotních problémů!
Nemocné a nedoléčené děti ohrožují zdravé děti a ty, které se po nemoci vracejí
do školky uzdravené!

V případě chronického onemocnění dýchacích cest, alergie a podobných problémech
rodič doloží ředitelce potvrzení od lékaře.
V opačném případě bude brán kašel a rýma jako projev nachlazení a Vaše dítě
nebude do školky přijato. /viz. Školní řád/
Děkuji za pochopení.

V Linharticích dne 30.5.2022                          Dagmar Kyrczová, ředitelka

TABLO 2021-2022

Nezapomeňte na platby, vždy koncem měsíce na následující.
Děkujeme!

 

 

Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody.
Letošní školní rok je zapsáno 20 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístupprofesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.

 

 


A proč si vybrat právě naši mateřskou školu?

Náš školní vzdělávací program s názvem ,,EKOŠKOLKA LINHARTICE “ nabízí především aktivity spojené s maximálním využitím okolní přírody-pobyty v lese, vycházky kolem potoka, na louku, stráně, do polí. Pozorujeme a poznáváme přírodu, její krásy, ochrana přírody je pro naše děti samozřejmostí.

Děti si výlety do přírody vždy náramně užijí a nechce se jim zpět do školky.

Pořádáme společné akce s rodiči, pracovní dílničky, karnevaly, sportovní hry, divadelní představení.

Děti mohou navštěvovat Angličtinu hrou, Předškoláčka, Cvičeníčko pro zdravíčko,
Odpoledne pro děti a jejich maminky.

Můžeme se pochlubit chovem strašilek.
Společně se o ně staráme a zblízka pozorujeme jejich život a proměnu při svlékání.

Založili jsme užitkovou zahrádku, kde si děti samy pěstují hrách, rajčata, petržel, celer, pažitku,
jahody a bylinky. Mohou tedy výsledky své práce ochutnat a vědí, že ne nadarmo se říká:
bez práce nejsou koláče.

Děti mají příležitost povídat si s hasiči, policistou, kominíkem, zdravotními sestřičkami,
naučí se nebát injekce, umět pomoci zraněnému kamarádovi, správně pečovat o zoubky.

Úzce spolupracujeme s Environmentálním centrem STOLÍSTEK v naší obci, kam se vypravujeme za novými zážitky a poznatky.

Na konci školního roku pořádáme Zahradní slavnost, při které nechybí pasování předškoláků
na školáky, soutěže pro děti i rodiče, opékání špekáčků a přespání ve školce.

Přijďte se k nám podívat!

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 h.