Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Linhartice!
 
  Od 1.září 2022 čerpáme dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský na základě žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I ve výši 358 114,00 Kč. Název projektu  Personální podpora v MŠ Linhartice Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0001999 Účelem dotace je: – zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Aktivity-šablony, které využíváme: personální podpora-školní asistent a podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ: projektová výuka ve škole, zážitková pedagogika, aktivizující výukové metody Cílem, tak jako v předešlých Šablonách III, je zvýšit rovný přístup, kvalitu a účinnost vzdělávání dětí v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Upozorňujeme a žádáme rodiče! Voďte do školky pouze zdravé děti bez rýmy, kašle a jiných zdravotních problémů! Nemocné a nedoléčené děti ohrožují zdravé děti a ty, které se po nemoci vracejí do školky uzdravené! V případě chronického onemocnění dýchacích cest, alergie a podobných problémech rodič doloží ředitelce potvrzení od lékaře. V opačném případě bude brán kašel a rýma jako projev nachlazení a Vaše dítě nebude do školky přijato. /viz. Školní řád/
 
Děkuji za pochopení.
V Linharticích dne 30.5.2022                          Dagmar Kyrczová, ředitelka
 
 
 
Toto upozornění týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je stále aktuální a platné.
Mateřská škola je výchovně vzdělávací instituce, která má povinnost zajišťovat také bezpečnost a ochranu zdraví dětí /§ 29 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)/, a předcházet
vzniku a šíření infekčního onemocnění mezi dětmi /§7 odst.3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/, viz. Školní řád.
 
 
 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že nemocné dítě do školky nepatří.
 
 
Děkuji za  pochopení.
 
 
Dne 11.4.2023           Dagmar Kyrczová, ředitelka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLO 2021-2022
 
 
 
 
Nezapomeňte na platby, vždy koncem měsíce na následující. Děkujeme!
 
 
 
 
    Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody. Letošní školní rok je zapsáno 20 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístupprofesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.  

  A proč si vybrat právě naši mateřskou školu? Náš školní vzdělávací program s názvem ,,EKOŠKOLKA LINHARTICE “ nabízí především aktivity spojené s maximálním využitím okolní přírody-pobyty v lese, vycházky kolem potoka, na louku, stráně, do polí. Pozorujeme a poznáváme přírodu, její krásy, ochrana přírody je pro naše děti samozřejmostí. Děti si výlety do přírody vždy náramně užijí a nechce se jim zpět do školky. Pořádáme společné akce s rodiči, pracovní dílničky, karnevaly, sportovní hry, divadelní představení. Děti mohou navštěvovat Angličtinu hrou, Předškoláčka, Cvičeníčko pro zdravíčko, Odpoledne pro děti a jejich maminky. Můžeme se pochlubit chovem strašilek. Společně se o ně staráme a zblízka pozorujeme jejich život a proměnu při svlékání. Založili jsme užitkovou zahrádku, kde si děti samy pěstují hrách, rajčata, petržel, celer, pažitku, jahody a bylinky. Mohou tedy výsledky své práce ochutnat a vědí, že ne nadarmo se říká: bez práce nejsou koláče. Děti mají příležitost povídat si s hasiči, policistou, kominíkem, zdravotními sestřičkami, naučí se nebát injekce, umět pomoci zraněnému kamarádovi, správně pečovat o zoubky. Úzce spolupracujeme s Environmentálním centrem STOLÍSTEK v naší obci, kam se vypravujeme za novými zážitky a poznatky. Na konci školního roku pořádáme Zahradní slavnost, při které nechybí pasování předškoláků na školáky, soutěže pro děti i rodiče, opékání špekáčků a přespání ve školce. Přijďte se k nám podívat! Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 h.