Zápis dětí do mateřské školy.

Zápis dětí do mateřské školy-změna. Není třeba k dětskému lékaři. Zákonný zástupce přinese Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno. /Ke stažení na web. stránkách./ Spolu s tím Očkovací průkaz, nebo jeho kopii. Ředitelka  porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem. …