Dodatek k Vnitřnímu řádu školy

Vzhledem k Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 vydává ředitelství mateřské školy Dodatek k Vnitřnímu řádu školy, platný od pondělí 5. 10. 2020. Dodatek Školního řádu MŠ Usnesení vlády ČR ze dne 30. …