Mateřská škola  nabízí zájmové aktivity, které jsou využívány podle přání dětí a jejich rodičů.

CVIČENÍČKO PRO ZDRAVÍČKO. Cílem je naučit děti správnému držení těla, využívat účelně zapojování určených svalů při pohybu a jejich zpevňování, rozvíjet u dětí trpělivost
a vytrvalost.

Další aktivitou je seznamování dětí s cizím jazykem- HRAVÁ ANGLIČTINA. Cílem je seznámit děti se základy anglického jazyka, osvojit si názvy předmětů, hraček, zvířátek atd. a nejčastěji užívané jednoduché věty. Důležitá je hlavně aktivní a tvůrčí účast dětí. Vše je přizpůsobeno individuálním potřebám a schopnostem dětí.

Pro lepší adaptaci dětí v mateřské škole probíhají ADAPTAČNÍ CHVILKY pro maminky na MD a jejich děti. Rodiče, jejichž děti budou navštěvovat mateřskou školu příští rok, mohou po domluvě v dopoledních hodinách, jinak každý čtvrtek odpoledne se svými dětmi navštívit MŠ a umožnit svým dětem lépe si zvyknout na prostředí MŠ a nový kolektiv.

Nejstarší děti navštěvují PŘEDŠKOLÁČEK. Procvičují logické myšlení, prostorovou i časovou orientaci, předčtenářské dovednosti, grafomotoriku a vše potřebné pro úspěšný vstup do 1. třídy základní školy.

A co by měl umět a znát předškolák?

 • samostatně a logicky uvažovat
 • správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí
 • umět říct, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, dny v týdnu
 • zvládat jemnou i hrubou motoriku
 • orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad
 • zapamatovat si básničku, zazpívat písničku
 • počítat po jedné do deseti
 • držet správně tužku
 • vydržet nad zadaným úkolem a umět pracovat samostatně i ve skupině
 • navázat kontakt s dospělými, mít z nich respekt
 • sám se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu
 • pozdravit, poprosit, poděkovat