Poklady podzimu

Nastal podzim. I naše školka se oblékla do podzimního hávu.

Na programu bylo povídání o ovoci a zelenině, o tom, že jsou pro zdraví moc důležité.
Hráli jsme „Na zahradníka“. Třídili jsme ovoce do košíku, zeleninu do bedýnky.

Prodávali jsme ovoce, zeleninu i jiné zboží v obchodě.

Někdo „nakupoval“ u stolečku podle nákupního seznamu. Je to moc oblíbená hra.

Poznávali jsme ovoce i zeleninu podle hmatu.

Hádali, které tři věci, na které jsme se předem dívali, jsou pod šátkem.