Zápis dětí do mateřské školy.

Zápis dětí do mateřské školy-změna.

Není třeba k dětskému lékaři.
Zákonný zástupce přinese Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno.
/Ke stažení na web. stránkách./
Spolu s tím Očkovací průkaz, nebo jeho kopii.
Ředitelka  porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem.

Zápis dětí do MŠ – plakát

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.