Adventní dílna a rozsvěcení vánočního stromečku v Linharticích

V neděli 26. listopadu se konala adventní dílna v kulturním domě v Linharticích.

Vyráběly se vánoční ozdoby, k vidění byla spousta vánočních dekorací a dárečků.