Kapičkový kolotoč

Vyprávěli jsme si o tom, že je voda moc důležitá, jak pro přírodu, tak také pro život lidí. Na co všechno je voda potřeba?
Jak putují kapky vody v přírodě? K pochopení koloběhu vody jsme poslechli pohádku „Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády“.

Nejvíce se nám líbili pokusy s vodou.

Co se potopí a co ne? Proč? Vyzkoušíme. To je zábava!

Jak se ty barvičky míchají…

Hráli jsme si s duhovými barvičkami. Lepili jsme kapky vody na různě barevné mráčky. Starší děti kapky počítaly.
Na kterém mráčku je kapek nejvíc, nejméně?

Víte, že na skleničku s vodou se může hrát? Zkuste si to s námi! Když je ve sklenici vody hodně, tón je vysoký, jako když letí ptáček.
Čím méně je vody, tím je tón hlubší.

Nechyběla ani nová básnička s hrou na honěnou.

NA MRAK A SLUNÍČKO
Kap, kap, kapy, kap,
prší, prší, to je vody,
nebojme se nepohody!
My se rychle schováme,
sluníčko zavoláme.
„SLUNÍČKO!“

Dvě děti – mráček a sluníčko – jsou uvnitř kruhu. Ostatní děti chodí ve vázaném kruhu dokola a říkají básničku.
Nakonec mrak vyběhne ven a sluníčko jej honí. Mráček se může schovat do kruhu.