Krásné Vánoce

Kouzelné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví
Vám všem přejí zaměstnanci mateřské školy.