Naši čápi

Letos se našim čápům podařila vyvést čtyři čápata.
Koncem srpna se všichni vydali za teplem.
Na shledanou v dubnu!

A tihle nám zdobí naši chodbu.