Oznámení rozhodnutí o přijetí

Na základě zápisu do Mateřské školy Linhartice, č.p. 16, 571 01 Moravská Třebová,
který se konal ve dnech 4.5.2022 a 11.5.2022, oznamuje ředitelka mateřské školy
seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Zákonní zástupci přijatých dětí se dostaví pro Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí

Někteří uchazeči nesplnili kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání, a z těchto důvodů
nebyli přijati. Zákonní zástupci obdrží písemné vyrozumění do vlastních rukou.

V Linharticích dne 27.5.2022                                      Dagmar Kyrczová, ředitelka