Poděkování rodičům

Velké díky patří rodičům a dětem, kteří s radostí plnili nabídku činností z distančního vzdělávání zaslanou buď elektronicky, nebo předanou osobně. Odevzdané materiály, výrobky či mailová komunikace dokazují, že snaha všech, jak učitelek, tak i dětí a rodičů, dokázala zpříjemnit chvíle, kdy byl provoz mateřské školy omezen. Je vidět, že jste se s dětmi zabavili a rozšířili jim jejich obzory a touhu po poznání nových věcí.

Vážíme si toho.

Vaše učitelky mateřské školy.