Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelství Mateřské školy Linhartice oznamuje, že od 1.9.2022 zvyšuje úplatu za předškolní vzdělávání
podle § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zvýšení poplatku ze 150,- Kč/měsíc na 250,- Kč/měsíc je nezbytné z důvodu zvyšování nákladů na provoz mateřské školy. Měsíční výše úplaty nepřesáhne 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.

Děti, které jdou příští září do 1. třídy školné neplatí.

/Viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ze dne 7.4.2022/.

 

Smernice_uplata_za_predskolni_vzdelavani

Připomínám, že je tato směrnice zpřístupněna v šatně MŠ již od 16. dubna 2022!
Zkontrolujte výši měsíčních záloh podle aktuální výše úhrad za vzdělávání a stravné.
/Stravné podle věku dítěte- viz. Vnitřní řád školní jídelny, dodatek č. 2, nástěnka u zvonku/.

Děkujeme.